Ochrana osobních údajů

( zpracování osobních údajů GDPR)

- výslovný souhlasSPRÁVCE

společnost B.Trade obalové materiály s.r.o. se sídlem Cejl 825/20, 602 00 Brno, vedená v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41521,

IČ: 26277760

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES dále jen "Nařízení" zpracovává následující osobní údaje:- kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožní kontakt s Vámi. Jméno, příjmení, název společnosti, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování a fakturační adresa; resp. údaje nutné k identifikaci pro účely uzavření kupní smlouvy, její evidence, pro případ uplatnění sporných práv z plnění v budoucnosti,

- údaje o naší spolupráci, kterými jsou údaje o zboží a službách, které jste si u nás objednali, termín dodání a splatnosti včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích, údaje o plnění Vašich smluvních povinností a jejich následná evaluace, evidence případných porušení smluvních povinností,

- údaje o Vašem chování na našem portálu, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte.

IP adresa, identifikace zařízení, jeho technické parametry, operační systém a jeho verze, údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení,

- bezpečnostní a systémové informace, Vaše systémové přihlašovací údaje, identifikační údaje věcí a zařízení, které Vám byly svěřeny (např. počítač, mobilní telefon, automobil), identifikace vzdáleného připojení, informace o přístupu k aplikacím a systémům.

Kdo vůči nám vystupuje jako zpracovatel

Zpracovateli osobních údajů jsou ve vztahu k naší společnosti coby správci především následující instituce:

  • státní instituce a úřady vykonávající dohled a dozor

  • smluvní účetní firma

  • poskytovatel hostingových služeb

  • poskytovatel softwarového řešení na správu webových stránek

  • advokát

  • mobilní operátor

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

- máte právo nás kdykoli kontaktovat a chtít znát, jaké Vaše osobní údaje a pro jaký účel zpracováváme,

- máte právo vznést proti tomuto zpracovávání námitku,

- máte právo na to, abychom přestali Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).

Co jsou to cookies

Datové soubory, nezbytné pro některé funkce webových stránek. Díky cookies naše stránky pamatují Vámi zvolená nastavení.

Jaké cookies používáme na firemním webu

- technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. uložení zvolené jazykové verze, nastavení prohlížeče a další,

- Google Analytics, analytické údaje jako je IP adresa.

Nikdy nevyužíváme Cookies k personální identifikaci jedince.

Osoba ustanovená Správcem jako odpovědná za zpracování osobních údajů:

Mgr. Radka Dufek Michálková

jednatel společnosti

email: michalkova@b-trade.cz

tel: +420 776 141 292

Cejl 625/20, 602 00 Brno 2Účinnost vnitřní směrnice společnosti B.Trade obalové materiály s.r.o. se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského palamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, je od 25.5.2018.

Vyslovený souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů

Udělujete tímto společnosti B.Trade obalové materiály s.r.o. výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského palamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

S účinností od 25.5.2018